جدول کلمات متقاطع
پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
نام و نام خانوادگی: logo
سن:
جنسیت:
تحصیلات:
تلفن همراه:
افقی عمودی
4. تولید برق از انرژی خورشیدی را می نامند 1. زیرساخت هوشمندسازی
5. از مطالبات بی ام اس 2. الگویی از بهره برداری از منابع است که موجب تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی می شود
8. کاربرد اصلی برق خورشیدی در ایران 3. پربازده ترین وسیله از نظر مصرف انرژی با این حرف شناخته می شود
10. به سامانه های مدیریت انرژی گفته می شود 6. به مجموعه کلکتور خورشیدی و مخزن آن گفته می شود
12. در هنگام خرید آگاهانه وسایل باید به آن توجه کرد 7. در این ساختمان انرژی مصرفی برابر با انرژی تجدیدپذیر تولیدی است
14. بخش خانگی مسئول پخش صد و هفتاد و پنج هزار تن از آن در سال است 9. این اتاق به روشنایی بین سه هزار الی پنج هزار کلوین نیاز دارد
15. این اتاق خانه بین هزار و پانصد الی سه هزار لومن روشنایی نیاز دارد 11. در این نوع از آبگرمکن خورشیدی از پمپ استفاده نمی شود
17. به گاز های حاصل از تولید و مصرف انرژی گفته می شود 13. تعداد سال های قرارداد خرید تضمینی برق تولید شده توسط انرژس خورشیدی
20. برای تولید حرارت از انرژی خورشیدی از آن استفاده می شود 16. ساعت پانزده الی شانزده عصر در مصرف برق گفته می شود
21. یکی از منابع تجدید ناپذیر انرژی 18. از استانداردهای مدیریت انرژی
24. باعث یکنواختی دما در زمستان و تابستان می شود 19. یکی از آلاینده های سوختی که باعث افزایش برونشیت می شود
25. برای تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب در سیستم های خورشیدی به کار می رود 22. در فصل گرما تقسیم هزینه گاز مصرفی را بر اساس این فاکتور انجام میدهیم
26. استفاده از پوشش گیاهی در خارج از ساختمان منجر به صرفه جویی در مصرف کدام نوع انرژی می شود 23. بیشترین بخش گاز های گلخانه ایی مربوط به تولید این انرژی است
31. پشت رادیاتور نصب می شود تا در مصرف انرژی صرفه جویی کند 24. حدود یک دوم انرژی ساختمان از طریق آن هدر می رود
34. چند درصد صرفه جویی از طریق هوشمند سازی در ساختمان های اداری قابل حصول است 27. از منابع تجدید پذیر و پاک انرژی
35. بین سی تا سی و پنج درصد مصرف انرژی ساختمان را در برمی گیرد 28. از روش های اصلاح گراف بار مصرف
36. ازانواع تجدیدپذیر است 29. رنگ میانی برچسب انرژی
37. معادل صد وات لامپ رشته ایی در میزان روشنایی برای لامپ ال ای دی 30. در فصل سرما تقسیم هزینه گاز بر اساس این معیار در آپارتمان ها عادلانه تر است
40. کاهش هزینه نگه داری تجهیزات ساختمان از طریق آن حاصل می شود 32. مدیریت صحیح مصرف انرژی به آن وابسته است
42. دمای مناسب محیط منزل در طول روز برای ماه های گرم 33. دمای هیجده الی بیست و دو درجه مناسب این کار است
43. ده درصد گاز بها را برای آن پرداخت می کنیم 38. برای استفاده از حرارت دودکش موتورخانه استفاده می شود
46. کاهش دمای ساختمان در تابستان و جلوگیری از هدر رفت انرژی در زمستان را انجام می دهد 39. از عوارض آلودگی هوا
47. از ضرب متوسط تعرفه گاز در مصرف کل حاصل می شود 41. با بیشتر شدن دمای رنگ لامپ هنور لامپ به چه رنگی متمایل می شود
49. از انواع سلول های خورشیدی 44. پایه هوشمند سازی کامپیوتری
51. برای رسیدن به نور مناسب بجای استفاده از لامپ ال ای دی با رنگ های آفتابی و مهتابی می توان از آن استفاده کرد 45. برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته استفاده می شود
52. از انواع کلکتور خورشیدی است 48. نقطه مصالحه بینی آسایش ساختمان و مصرف انرژی
50. برای ذخیره اانرژی الکتریکی در سیستم های برق خورشیدی مستقل از شبکه از آن استفاده می شود